GIÒ, CHẢ, NEM CHUA

Chân giò hun khói

Xem nhanh

Chân giò hun khói

150.000₫
Xem nhanh
Giò Bò

Xem nhanh

Giò Bò

210.000₫
Xem nhanh
Giò Lụa

Xem nhanh

Giò Lụa

110.000₫
Giò lụa ngon đặc biệt, sản phẩm dành cho lễ tết
Xem nhanh
Nem Chua

Xem nhanh

Nem Chua

22.000₫
Xem nhanh