Giò Lụa

110.000₫
Giò lụa ngon đặc biệt

Giò lụa ngon đặc biệt, sản phẩm dành cho lễ tết

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây