Hải sản đông lạnh

Tôm sú size 25

Xem nhanh

Tôm sú size 25

140.000₫
     
Xem nhanh
Cá hồi cắt khúc

Xem nhanh

Cá hồi cắt khúc

260.000₫
Cá hồi cắt khúc là loại cá hồi sau khi mổ sạch sẽ cắt ra thành từng khúc, cấp đông đóng thùng, là loại hàng đông lạnh, thịt đóng đá. Xuất xứ: nhập...
Xem nhanh
Tôm nõn size 91/120

Xem nhanh

Tôm nõn size 91/120

130.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh. Tôm sú bóc nõn được sử dụng nhiều trong nấu ăn với các món xào, món...
Xem nhanh
Tôm nõn size 71/90

Xem nhanh

Tôm nõn size 71/90

135.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh. Tôm sú bóc nõn được sử dụng nhiều trong nấu ăn với các món xào, món...
Xem nhanh
Tôm nõn size 51/60

Xem nhanh

Tôm nõn size 51/60

150.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh. Tôm sú bóc nõn được sử dụng nhiều trong nấu ăn với các món xào, món...
Xem nhanh
Tôm nõn size 41/50

Xem nhanh

Tôm nõn size 41/50

155.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh
Xem nhanh
Tôm nõn size 41/50

Xem nhanh

Tôm nõn size 41/50

155.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh
Xem nhanh
Tôm nõn size 31/40

Xem nhanh

Tôm nõn size 31/40

160.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh
Xem nhanh
Tôm nõn size 26/30

Xem nhanh

Tôm nõn size 26/30

170.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh
Xem nhanh
Tôm nõn size 16/20

Xem nhanh

Tôm nõn size 16/20

190.000₫
Tôm nõn tôm sú đã được bóc nõn đóng túi và cấp đông lạnh
Xem nhanh
Tôm nõn size 13/15

Xem nhanh

Tôm nõn size 13/15

200.000₫
Xem nhanh
Tôm nõn size 8/12

Xem nhanh

Tôm nõn size 8/12

205.000₫
Xem nhanh
0911 219 089