THỦY HẢI SẢN

Tôm sú size 40

Xem nhanh

Tôm sú size 40

135.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 35

Xem nhanh

Tôm sú size 35

140.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 30

Xem nhanh

Tôm sú size 30

143.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 25

Xem nhanh

Tôm sú size 25

148.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 20

Xem nhanh

Tôm sú size 20

160.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 18

Xem nhanh

Tôm sú size 18

175.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 15

Xem nhanh

Tôm sú size 15

185.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 12

Xem nhanh

Tôm sú size 12

195.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 10

Xem nhanh

Tôm sú size 10

250.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 8

Xem nhanh

Tôm sú size 8

280.000₫
Xem nhanh
Vẹm xanh New ZeaLand đông lạnh size lớn 1kg

Xem nhanh

Vẹm xanh New ZeaLand đông lạnh size lớn 1kg

220.000₫
Vẹm xanh New Zealand xuất xứ từ vùng đảo Nam Stewart, thuộc New Zealand. Tại đây vem xanh được xem là thế mạnh kinh tế của vùng,...
Xem nhanh