Chả cá basa

Phân phối bán buôn chả cá basa , cho bếp ăn và cho các nhà hàng, quy cách đóng thùng 10 kg, có các loại đóng gói 0.5 kg, 1 kg và 5 kg / gói

Phân phối bán buôn chả cá basa, cho bếp ăn và cho các nhà hàng, quy cách đóng thùng 10 kg, có các loại đóng gói 0.5 kg, 1 kg và  5 kg / gói

 

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây