Hải sản đông lạnh

Tôm nõn size 61/70

Xem nhanh

Tôm nõn size 61/70

145.000₫
Xem nhanh
Tôm nõn size 21/25

Xem nhanh

Tôm nõn size 21/25

175.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 40

Xem nhanh

Tôm sú size 40

125.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 35

Xem nhanh

Tôm sú size 35

130.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 30

Xem nhanh

Tôm sú size 30

135.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 20

Xem nhanh

Tôm sú size 20

155.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 18

Xem nhanh

Tôm sú size 18

165.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 15

Xem nhanh

Tôm sú size 15

185.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 12

Xem nhanh

Tôm sú size 12

195.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 10

Xem nhanh

Tôm sú size 10

235.000₫
Xem nhanh
Tôm sú size 8

Xem nhanh

Tôm sú size 8

280.000₫
Xem nhanh
0911 219 089