Thịt lợn mông

80.000₫
Đặc điểm: Thịt mông sấn là phần đùi sau nguyên sau khi đã cắt bỏ phần chân giò, lọc bỏ tất cả xương ống, xương đuôi, sụn và tề gọn gàng hết màng mỡ, các tuyến đệm xung quan + Thịt tươi 100%
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây