Thịt lơn ba chỉ

90.000₫
Đặc điểm: Ba rọi (thịt ba chỉ) được lóc ra từ phần thân giữa sau khi đã cắt ra phần cốtlết và sườn non. Ba rọi đảm bảo đủ 3 - 5 chỉ, độ dày bì và mỡ không quá 2 cm, tề gọn gàng, phần màng mỡ xung quan
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây