Thị lợn thăn

100.000₫
Đặc điểm: Nạc thăn được tách ra từ phần Cottlet theo dọc xương cột sống, sau khi lóc hết phần xương, tề lột gọn gàng phần thịt, diềm hai bên và mỡ đế sát phần màng mỡ màu trắng bạc bao quanh phần thị
Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
Nội dung đánh giá chi tiết viết ở đây