Tất cả sản phẩm

Bơ nhạt PN 250g

Xem nhanh

Bơ nhạt PN 250g

320.000₫
Bơ nhạt PETIT NORMAND 250g được nhập khẩu từ Pháp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo quản,...
Xem nhanh
Bơ lát Le Grand Tourage 1kg

Xem nhanh
Bơ lạt Even 250g

Xem nhanh

Bơ lạt Even 250g

69.000₫
Bơ nhạt EVEN 250g được nhập khẩu từ Pháp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo quản, đảm...
Xem nhanh
Bơ mặn Even 250g

Xem nhanh

Bơ mặn Even 250g

79.000₫
Bơ mặn EVEN 250g được nhập khẩu từ Pháp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo quản, đảm...
Xem nhanh
Bơ vỉ nhạt hộp 80g

Xem nhanh

Bơ vỉ nhạt hộp 80g

45.000₫
Bơ vỉ nhạt hộp 80g được nhập khẩu từ Pháp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo quản,...
Xem nhanh
Bơ nhạt PB hộp 250g

Xem nhanh

Bơ nhạt PB hộp 250g

100.000₫
Bơ nhạt Paysan Breton hộp 250g được nhập khẩu từ Pháp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo quản,...
Xem nhanh
Bơ mặn PB 250g

Xem nhanh

Bơ mặn PB 250g

83.000₫
Bơ mặn Paysan Breton hộp 250g được nhập khẩu từ Pháp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo...
Xem nhanh
Bơ mặn PB hộp 250g

Xem nhanh

Bơ mặn PB hộp 250g

105.000₫
Bơ mặn Paysan Breton hộp 250g được nhập khẩu từ Pháp. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo...
Xem nhanh
Bơ nhạt Zelachi 25kg

Xem nhanh

Bơ nhạt Zelachi 25kg

185.000₫
Bơ nhạt Zelachi 25kg được nhập khẩu từ New Zealand. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo quản,...
Xem nhanh
Bơ nhạt New Zealand 5kg

Xem nhanh

Bơ nhạt New Zealand 5kg

190.000₫
Bơ nhạt New Zealand 5kg được nhập khẩu từ New Zealand. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo...
Xem nhanh
Bơ nhạt New Zealand 1kg

Xem nhanh

Bơ nhạt New Zealand 1kg

190.000₫
Bơ nhạt New Zealand 1kg được nhập khẩu từ New Zealand. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo...
Xem nhanh
Bơ nhạt New Zealand 200g

Xem nhanh

Bơ nhạt New Zealand 200g

66.000₫
Bơ nhạt New Zealand 200g được nhập khẩu từ New Zealand. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, không chứa đường hóa học, chất bảo...
Xem nhanh
0911 219 089